Smluvní podmínky

Celý proces výstavby Vašeho rodinného domu je kryt smlouvou o dílo, která přesně a jednoznačně určuje zodpovědnost a povinnosti obou stran. Obsahuje zejména kapitoly iniciále, předmět díla se specifikací domu dle projektové dokumentace, termíny výstavby v návaznosti na harmonogram výstavby, cena díla a platební podmínky v návaznosti na prostavěnost dle harmonogramu výstavby, záruční podmínky, atd.

Neváhejte nás kontaktovat