Doba výstavby Vašeho domu

Nejdříve je třeba, aby byly splněny tři podmínky (viz kapitola Než začneme) - pozemek, vybraný dům a zajištěné financování. V tom okamžiku můžeme přistoupit k odsouhlasení a podepsání smlouvy o dílo (dále jen SOD). Její součástí je harmonogram výstavby, který přesně stanovuje - dle typu a konstrukce vybraného domu - termín výstavby. Po podepsání SOD je dotvořena projektová dokumentace, doplněná o vyjádření zainteresovaných složek státní správy a dalším bodem je samozřejmě termín, kdy příslušný stavební úřad vydá stavební povolení, či odsouhlasí ohlášení stavby. Pak již můžeme zahájit stavbu. U domů, stavěných klasickou cestou, je termín výstavby v rozmezí 7-9 měsíců (dle složitosti domu).

Neváhejte nás kontaktovat