Doba výstavby Vašeho domu

Nejdříve je třeba, aby byly splněny tři podmínky (viz kapitola Než začneme) - pozemek, vybraný dům a zajištěné financování. V tom okamžiku můžeme přistoupit k odsouhlasení a podepsání smlouvy o dílo (dále jen SOD).  Po podepsání SOD je dotvořena projektová dokumentace, doplněná o vyjádření zainteresovaných složek státní správy, průzkumy apod. Dalším bodem je samozřejmě termín, kdy příslušný stavební úřad vydá povolení ke stavbě. Pak již můžeme zahájit stavbu. U domů, stavěných klasickou cestou, je termín výstavby cca 9 měsíců (dle složitosti domu).

Neváhejte nás kontaktovat